Chủ tịch Khánh Hoà bị cách các chức vụ trong Đảng

Chia sẻ Facebook
07/11/2019 09:37:22

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà bị kỷ luật vì đã "vi phạm rất nghiêm trọng" khi ký các văn bản về đất đai, đầu tư xây dựng dự án.


Theo thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 5/11, Ban Bí thư đã cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Vinh - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Đào Công Thiên - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021; và ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016.


Ông Lê Đức Vinh được xác định cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa trong 2 nhiệm kỳ ( nhiệm kỳ 2011 - 2016, ông Vinh là Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ) và những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng, của UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016; chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng và UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Lê Đức Vinh - chủ tịch UBND Khánh Hoà tại kỳ họp bất thường HĐND hôm 25/10. Ảnh: Xuân Ngọc.


Ông Nguyễn Chiến Thắng cùng chịu trách nhiệm về vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010 - 2015; chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng và UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Vinh và ông Thắng đã trực tiếp ký các văn bản của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, của UBND tỉnh Khánh Hòa về đất đai, về đầu tư xây dựng các dự án, vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có nội dung cố ý vi phạm.


Ông Đào Công Thiên cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021; đã trực tiếp ký các văn bản về đất đai và đầu tư xây dựng các dự án vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ban Bí thư nêu rõ, vi phạm của các ông Thắng, Vinh, Thiên là rất nghiêm trọng, cùng với vi phạm của các tổ chức đảng, cá nhân đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn đất đai, tài sản, ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh.

Vi phạm của ba ông này để lại nhiều hệ luỵ khó khắc phục, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền địa phương đến mức cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định.


Xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư cũng cảnh cáo đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa .

Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016, nhiệm kỳ 2016 - 2021, được cho đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc.

Các tổ chức này thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra rất nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. Những vi phạm, khuyết điểm đó đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí rất lớn tài nguyên đất đai, tài sản và ngân sách nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, tác động xấu đến kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.

Trước đó, chiều 23/8, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ra thông cáo nêu những vi phạm của Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang và Chủ tịch tỉnh Lê Đức Vinh. Theo cơ quan kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa và một số cá nhân lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh đã có vi phạm "ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật".

Chia sẻ Facebook
loading...