Chủ tịch FED kêu gọi Facebook tạm dừng dự án tiền ảo

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:29:20

Phát biểu này của ông Powell đã khiến đồng tiền ảo lớn nhất thế giới Bitcoin rớt giá khá mạnh...

Chia sẻ Facebook