Chốt tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 ở mức 5,5%

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:38:57

Đọc báo, tin tức, thời sự, hình ảnh, video, truyền hình online trên Báo Điện Tử Một Thế Giới và hãy cùng Một Thế Giới làm báo

Chia sẻ Facebook