chốt mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 2020

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:22:09

Chiều nay (11/7), Hội đồng tiền lương quốc gia vừa chốt mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 thêm 5,5% để trình Chính phủ phê duyệt.

Chia sẻ Facebook