Chồng dùng xích sắt trói chân vợ vào cột nhà

Chia sẻ Facebook
01/10/2019 19:55:51

Mỗi lần rượu vào và thua bạc, chồng chị G. lại đánh đập, chửi bới, bạo hành vợ thậm tệ. Đỉnh điểm là hành vi dùng xích và ổ khóa sắt trói nhốt vợ vào cột hiên nhà. Do quá sợ hãi và đau khổ, chị G. phải đưa đứa con út học lớp 5 đi lánh nạn tại Huế.

Chia sẻ Facebook