Chọn trường khi không trúng tuyển vào lớp 10 công lập

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:42:00

Nhiều phụ huynh cứ nghĩ con em mình nếu không đủ điều kiện vào lớp 10 công lập thì có thể vào học bất kỳ trường ngoài công lập nào nếu có điều kiện tài chính. Thực tế không phải lúc nào cũng vậy.

Chia sẻ Facebook