Chính sách visa của Nhà nước làm hạn chế du khách quốc tế đến Việt Nam?

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:31:06

Một số chuyên gia cho rằng chính sách visa của Nhà nước hạn chế du khách quốc tế đến Việt Nam. Nhưng với doanh nghiệp, họ nghĩ khác. Ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lữ hành Fiditour đã có nhiều chia sẻ thú vị.

Chia sẻ Facebook