Chính phủ ngầm – Kẻ thù vô hình của Tổng thống Trump

Chia sẻ Facebook
14/08/2020 12:06:36

Tổng thống Trump và Q (viết tắt của tổ chức tình báo ẩn danh QAnon) đã nhiều lần ám chỉ đến một “kẻ thù vô hình”, người ta vẫn cho rằng Trump đang ám chỉ đại dịch nhưng không phải. “Kẻ thù vô hình” mà Tổng thống đang nói đến là “Chính phủ ngầm” – một thế lực vô cùng đáng sợ.

Chia sẻ Facebook