Chính phủ đã vay hơn 17 tỷ USD trong 11 tháng

Chia sẻ Facebook
04/12/2016 06:28:43

Cùng với gần 274.600 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được phát hành trong 11 tháng (tương đương với khoảng 12 tỷ USD) thì đồng thời cũng có 34 hiệp định vay nước ngoài được ký kết với tổng số vốn vay trên 5,1 tỷ USD. 

Bộ Tài chính khẳng định đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết

Theo số liệu báo cáo của Bộ Tài chính, trong 11 tháng đầu năm 2016, ước tính, Việt Nam đã dành 145.000 tỷ đồng để chi trả nợ và viện trợ, bằng 93,5% dự toán năm, tăng 1,8% so cùng kỳ năm 2015.

Với tiến độ chi trả nợ, viện trợ như trên, Bộ Tài chính đánh giá sẽ "đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết".

Con số chi trả nợ, viện trợ đã góp phần đẩy số chi ngân sách nhà nước trong 11 tháng chính thức vượt 1 triệu tỷ đồng (1.078,5 nghìn tỷ đồng), bằng 84,7% dự toán năm, tăng 6,2% so cùng kỳ năm 2015.

Tổng trị giá trả nợ trong tháng 11/2016 là 50,4 triệu USD tương đương với 1.109,1 tỷ đồng, trong đó nợ cho vay lại là 9,6 triệu USD tương đương với 211,7 tỷ đồng. Luỹ kế đến hết tháng 11/2016 tổng trị giá trả nợ đạt gần 1,5 tỷ USD tương đương với 32.093 tỷ đồng, trong đó nợ cho vay lại là 560,8 triệu USD tương đương với 12.274,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng cho biết, khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) của Kho bạc Nhà nước tính đến ngày 23/11 đạt 274.594 tỷ đồng (tương đương với khoảng 12 tỷ USD) bằng 97,7% kế hoạch điều chỉnh năm 2016, tăng 43,8% so với cùng kỳ năm 2015. Tính đến ngày 23/11/2016, kỳ hạn vay bình quân cả năm là 8,72 năm; kỳ hạn còn lại bình quân của danh mục TPCP là 5,61 năm.

Như vậy, tổng cộng giá trị các khoản vay của Chính phủ (bao gồm TPCP) là hơn 17,1 tỷ USD.

Trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài tháng 11/2016 đạt khoảng 162,4 triệu USD (khoảng 3.573 tỷ đồng), lũy kế đến 18/11/2016, tổng lượng giải ngân đạt 3.079 triệu USD (đạt 66% so với kế hoạch cả năm là 4.700 triệu USD).

Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 12, cơ quan này sẽ tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện trình Chính phủ Nghị định về cơ chế cho vay lại Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ. Đồng thời, báo cáo Thường trực Chính phủ về hướng dẫn chung về vay vốn JICA đối với tài khóa 2016.


Bích Diệp

Chia sẻ Facebook
loading...