Chiến sĩ Đặc công kể chuyện Bác Hồ

Chia sẻ Facebook
20/09/2019 16:13:29

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của 'Bộ đội Cụ Hồ', truyền thống 'Đặc biệt tinh nhuệ' của Bộ đội Đặc công.

Chiến sĩ Đặc công kể chuyện Bác Hồ


Ngày 19/9, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 429 (Binh chủng Đặc công) tổ chức Hội thi kể chuyện “Bác Hồ với Thanh niên - Thanh niên với Bác Hồ” với sự tham gia của 6 đội thi trong Lữ đoàn và đơn vị kết nghĩa.

Hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Đặc biệt tinh nhuệ” của Bộ đội Đặc công trong thời kỳ mới.

Các phần thi trong hội thi đã gắn kết việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy T.Ư và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.

Qua hội thi, đã khẳng định công tác tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị trong toàn Binh chủng tiếp tục có bước phát triển mới, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của Lữ đoàn nói riêng và Binh chủng nói chung nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Phạm Bằng - Lê Thành

Chia sẻ

Chia sẻ Facebook