Chị tôi con gái ven sông, cái duyên lặn giữa mặn nồng phù sa

Chia sẻ Facebook
18/09/2019 14:09:48

Chị tôi con gái ven sông, cái duyên lặn giữa mặn nồng phù sa

Thúy Hằng 12/09/19, 11:30


Chị tôi con gái ven sông


Cái duyên lặn giữa mặn nồng phù sa


Đắng lòng mấy đợt lũ qua


Mấy lần chị hứng phong ba đất trời.


Chị tôi duyên phận ngậm ngùi


Mà sao trong vắt tiếng cười, lạ chưa.


Tin người tự xửa, tự xưa


Quên mình như thể là chưa có mình.

Tin người tự xửa, tự xưa / Quên mình như thể là chưa có mình. Ảnh: SKVTY.com


Chẳng mơ táo rụng sân đình


Chỉ mơ trăng sáng lung linh ngọc ngà


Chiếu chèo say hát í a


Đêm về ôm gối an hòa thơ hay.


Chị yêu vạt lúa, bờ khoai


Chẳng màng bể rộng sông dài người ơi


Chẳng mơ gặt hái xa xôi


Âm thầm gieo hạt ở nơi đất nghèo.


Đêm qua trăng bỗng trong veo


Sông nghiêng nước đổ


buông chèo


chị đi…


* Đôi nét về tác giả Thúy Hằng:


Là một trong những gương mặt sáng giá về thơ của Nhóm các em thiếu nhi có năng khiếu sáng tác văn học nghệ thuật được Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình tuyển chọn đào tạo (khóa học đầu tiên của cả nước) từ 1976 đến nay, Nguyễn Thúy Hằng là gương mặt thơ dịu hiền đến mong manh, duyên dáng, nhẹ nhàng. Thơ của cô như một vườn quả chín ngọt ngào của tài năng đã đơm hoa kết trái, dâng sắc hương cho đời.


Clip ý nghĩa:

.rmp-title{top:0;width:100%;max-width:100%;text-align:left;line-height:1em;font-size:1.5em;background-color:transparent;padding-top:10px;height:2em;background-image:linear-gradient(to top,rgba(0,0,0,0),rgba(0,0,0,0.6));} No playback supportUsing the latest version of Google Chrome may help to view this content

.rmp-title{top:0;width:100%;max-width:100%;text-align:left;line-height:1em;font-size:1.5em;background-color:transparent;padding-top:10px;height:2em;background-image:linear-gradient(to top,rgba(0,0,0,0),rgba(0,0,0,0.6));} No playback supportUsing the latest version of Google Chrome may help to view this content

.rmp-title{top:0;width:100%;max-width:100%;text-align:left;line-height:1em;font-size:1.5em;background-color:transparent;padding-top:10px;height:2em;background-image:linear-gradient(to top,rgba(0,0,0,0),rgba(0,0,0,0.6));} No playback supportUsing the latest version of Google Chrome may help to view this content

.rmp-title{top:0;width:100%;max-width:100%;text-align:left;line-height:1em;font-size:1.5em;background-color:transparent;padding-top:10px;height:2em;background-image:linear-gradient(to top,rgba(0,0,0,0),rgba(0,0,0,0.6));} No playback supportUsing the latest version of Google Chrome may help to view this content

Chia sẻ Facebook