Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Long An bị cảnh cáo

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:32:11

 Tags thiếu úy biên phòng nổ súng đồn biên phòng Long An

Chia sẻ Facebook