Chỉ 50% doanh nghiệp bất động sản niêm yết có tăng trưởng lợi nhuận

21/08/2017 07:01:48

Theo thống kê của Vietstock, 56 doanh nghiệp bất động sản đang niêm yết trên sàn sau nửa đầu năm nay đạt hơn 56.200 tỉ đồng doanh thu, tăng trưởng 28% so cùng kỳ năm trước; tổng lợi nhuận hơn 5.736 tỉ đồng, tăng trưởng 3%.

Trong số đó chỉ có 27 doanh nghiệp có lợi nhuận tăng, còn 17 doanh nghiệp giảm lãi và 7 đơn vị thua lỗ. Trong 7 doanh nghiệp thua lỗ, nặng nhất là Petroland (PTL) hơn 36 tỉ đồng.

Tập đoàn Hà Đô (HDG) cũng báo lỗ gần 27 tỉ đồng dù doanh thu thuần đạt hơn 894 tỉ đồng, tăng 140% so cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, chỉ sau 6 tháng, tổng giá trị hàng tồn kho của 56 doanh nghiệp bất động sản này tăng thêm 10.000 tỉ đồng, đạt mức 145.670 tỉ đồng. Tổng nợ vay và thuê tài chính của các đơn vị bất động sản cũng tăng 6%, ở mức hơn 92.000 tỉ đồng.

loading...