Chernobyl thành điểm thu hút khách du lịch

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:29:34

Khu vực xung quanh nhà máy điện nguyên tử Chernobyl sẽ được cải tạo thành "một hành lang xanh" để phục vụ du khách.

Chia sẻ Facebook