Chênh lệch giới tính tại TP.HCM vẫn còn rất cao

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:53:28

Ngày 11/7, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức mít tinh kỷ niệm với chủ đề "Việt Nam - 25 năm thực hiện chương trình hành động Hội nghị Quốc tế về dân số và phát triển".

Chia sẻ Facebook