Chế độ ăn uống dành cho người bị viêm đại tràng như thế nào là tốt nhất?

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:05:04

90% người bệnh viêm đại tràng có quan niệm sai lầm về ăn uống kiêng khem khi mắc bệnh. Ăn uống không tốt sẽ làm cơ thể mệt mỏi, thiếu chất, đề kháng yếu, vô tình làm tình trạng bệnh nặng lên. Bệnh học viêm đại tràng

Chia sẻ Facebook