Chạy đua phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:32:34

Theo thống kê của Công ty chứng khoán MB (MBS), trong 6 tháng đầu năm 2019 đã có 70 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành. Trong đó, nhóm ngành ngân hàng hiện đang dẫn đầu phát hành trái phiếu với tổng số 25.700 tỷ đồng.

Chia sẻ Facebook