Cắt u phổi, nối động mạch dưới đòn cho người đàn ông 58 tuổi

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:35:33

Bệnh viện Phổi Trung ương vừa phối hợp với Bệnh viện E phẫu thuật thành công 1 ca bệnh ung thư phổi thùy trên bên trái của người bệnh 58 tuổi ở Thanh Hóa.

Chia sẻ Facebook