Cảnh sát Hàn Quốc dạy cô dâu nước ngoài tự vệ

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:04:34

Cơ quan cảnh sát tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đã tổ chức dạy võ tự vệ cho các cô dâu người nước ngoài để ứng phó trong những trường hợp xảy ra bạo hành gia đình.

Chia sẻ Facebook