Cảnh sát biển trưởng thành vượt bậc

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:49:08

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Cảnh sát biển Việt Nam chủ động phát hiện và thông báo kịp thời mọi hoạt động xâm phạm, vi phạm vùng biển, đảo của ta...

Chia sẻ Facebook