"Cần xa" của Hiền Hồ bị chỉ trích vì tiêu đề nhạy cảm, nghi vấn đạo...

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:37:25

Hiền Hồ cũng đã có câu trả lời chính thức xung quanh lùm xùm về tên bài hát "Cần Xa".

Chia sẻ Facebook