Cách tính chế độ chuyển vùng cho giáo viên

30/08/2018 02:02:01

GD&TĐ - * Hỏi: Tôi làm giáo viên công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Năm 2008 tôi được vào biên chế. Tại thời điểm đó, nơi tôi công tác được hưởng phụ cấp thu hút, sau đó 4 tháng thì không được hưởng nữa vì quyết định vùng đặc biệt khó khăn đã hết hiệu lực. Năm 2011 xã được hưởng lại theo Nghị định 116. Đến tháng 9/2018, tôi có quyết định chuyển khỏi vùng khó khăn và thời gian công tác là 10 năm. Vậy tôi có được hưởng chế độ chuyển vùng hay không? Dương Hương (duonghuong***@gmail.com)

Thứ Năm, 30/8/2018 11:54

Trong giờ học tại điểm trường Nậm Chẩn thuộc Trường PTDT Bán trú Tiểu học Nà Khoa, huyện Nậm Pồ (Điện Biên)


* Trả lời: Theo Điều 8 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: Mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.

Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau: Dưới 3 tháng thì không tính; Từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm công tác; Từ trên 6 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 1 năm công tác.

Như vậy với quy định nêu trên, nếu đúng là bạn có thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, nay được điều chuyển đến vùng thuận lợi để dạy học thì bạn được hưởng trợ cấp một lần theo quy định hiện hành.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Email: [email protected]