Cách đếm và đọc tên các loại răng

Chia sẻ Facebook
11/07/2019 23:45:54

Cách đếm răng, cách đọc răng và tên các răng trên cung hàm là những kiến thức cơ bản về răng miệng mà mọi người thường bỏ qua, do hầu hết mọi người chỉ thường quan tâm đến các dịch vụ như lấy cao răng, tẩy trắng răng, làm răng sứ khi tìm hiểu các vấn đề liên quan đến răng.

1. Cách đếm răng trên cung hàm

Hàm răng của một người trưởng thành bình thường gồm 28 - 32 chiếc răng và được chia làm 4 phần cung hàm, từ 1 đến 4 đối với người lớn theo chiều kim đồng hồ.

Để dễ dàng đếm các răng ở 4 phần cung hàm, chúng ta lấy 4 răng cửa đại diện cho 4 răng đầu tiên của mỗi cung hàm làm cột mốc ở giữa. Răng cửa được gọi là răng số 1 trong mỗi cung hàm. Từ răng cửa, đếm từng răng một về phía sau bạn sẽ biết số thứ tự các răng của mình.

Ví dụ về cách đếm răng:

Ở hàm trên, phần hàm trên bên tay phải sẽ là phần hàm thứ nhất (kí hiệu I). Răng cửa giữa bên phải sẽ có thứ tự là răng số 1, răng bên phải răng cửa là răng cửa bên có số thứ tự là số 2, tương tự là răng số 3. Áp dụng tương tự với phần cung hàm trên bên trái và hàm dưới.

Hàm răng của một người trưởng thành bình thường gồm 28 - 32 chiếc

Chia sẻ Facebook