Các quan chức thân tín trong chính phủ "đầy sóng gió" của Tổng thống Trump

Chia sẻ Facebook
30/07/2017 09:07:21

Một loạt vụ từ nhiệm của các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Trump chỉ 6 tháng sau khi ngồi vào ghế, dường như đã phản ánh một sự thật rằng, bất đồng trong nội bộ giới chức thân tín với tổng thống đang rất gay gắt. 

Giám đốc truyền thông Anthony Scaramucci, người mới chỉ nhậm chức cách đây một tuần, đến Ronkonkowa, New York cùng Tổng thống Trump vào hôm 28-7.

Chia sẻ Facebook