Các hãng xe tham gia sản xuất thiết bị y tế

Chia sẻ Facebook
26/03/2020 08:51:57

MỹFord và General Motors hợp tác với các nhà cung ứng để sản xuất máy trợ thở, một số hãng xe khác làm khẩu trang và nón kính bảo hộ.

Chia sẻ Facebook