Cả năm ăn đồ hết hạn, ông bố ba con tin ‘hạn sử dụng’ chỉ là chiêu trò nhà sản xuất bày ra để ép bạn mua sản phẩm mới

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:34:11

Ông cùng gia đình vẫn sống rất khỏe mạnh sau khi ăn đồ hết hạn cả năm trời.

Chia sẻ Facebook