Cà Mau chủ động phòng bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn trong trường học

19/04/2019 08:00:08

GD&TĐ - Các Phòng GD&ĐT huyện, thành phố, các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Cà Mau phải chủ động, tăng cường công tác phòng, chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn trong học sinh.

Ảnh minh họa

Trước tình hình bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn xảy ra ở một số địa phương trong cả nước, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau đã ban hành Công văn yêu cầu các trường, cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh để người dân hiểu đúng về bệnh sán dây và ấu trùng sán lợi.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, y tế địa phương trong việc giáo dục hướng dẫn trẻ em, học sinh thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường tại trường học.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, huy động sự tham gia của Ban Đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc giám sát công tác vệ sinh trường học. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị y tế để kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm; chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong các cơ sở giáo dục...

loading...