Cả khán phòng yên lặng khi chàng trai tự kỷ nhận bằng tốt nghiệp

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:08:37

Để Jack Higgins - chàng trai mắc chứng tự kỷ - không bị kích động, cả khán phòng lớn với hàng trăm người đã im lặng để Higgins lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp.

Chia sẻ Facebook