bưởi da xanh khánh vĩnh

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:32:20

Giờ đây khi cây bưởi da xanh Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã có thương hiệu, bà con nông dân càng vui mừng và phấn khởi, có động lực tăng gia sản xuất, làm giàu chính đáng. 

Chia sẻ Facebook