Bức tường ‘xấu hổ’ trên đỉnh Mã Pì Lèng

Chia sẻ Facebook
02/01/2019 17:25:43

Đỉnh đèo Mã Pì Lèng – một trong tứ đại đỉnh đèo miền Bắc Việt Nam (Mèo Vạc, Hà Giang) là điểm đến ưa thích của nhiều du khách. Tuy nhiên, một số du khách ý thức kém đã tạo nên một bức tường “xấu hổ” ở đây.

Bức tường xấu hổ trên đỉnh Mã Pì Lèng - Hình 2

Đồng Văn

Bức tường xấu hổ trên đỉnh Mã Pì Lèng - Hình 4

Bức tường xấu hổ trên đỉnh Mã Pì Lèng - Hình 5

tình yêu

Bức tường xấu hổ trên đỉnh Mã Pì Lèng - Hình 7

Bức tường xấu hổ trên đỉnh Mã Pì Lèng - Hình 8

Bức tường xấu hổ trên đỉnh Mã Pì Lèng - Hình 9

Gần như chỗ nào của bức tường cũng có chữ

Bức tường xấu hổ trên đỉnh Mã Pì Lèng - Hình 10

Bức tường xấu hổ trên đỉnh Mã Pì Lèng - Hình 11

Bức tường xấu hổ trên đỉnh Mã Pì Lèng - Hình 12

Bức tường xấu hổ trên đỉnh Mã Pì Lèng - Hình 13

Theo tienphong.vn

Chia sẻ Facebook
loading...