Bộ Y tế sớm trình dự án Luật dân số

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:21:49

Sáng 11/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày dân số thế giới 11/7.

Chia sẻ Facebook