Bộ Y tế: Chưa phát hiện cá nhân, đơn vị tham nhũng

09/10/2017 02:16:18

Thanh tra Bộ Y tế cũng khẳng định: “Kết quả công tác, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong thời kỳ báo cáo chưa phát hiện cá nhân, đơn vị tham nhũng”.

Báo cáo cũng cho biết, đích thân Bộ trưởng Bộ Y tế làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng.

Thanh tra Bộ Y tế cũng cho biết, Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng của Bộ Y tế đã quán triệt sâu sắc tới tất cả các cơ quan đơn vị trong ngành về việc các cán bộ công chức, viên chức nộp lại quà tặng theo quy định tại Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Trụ sở Bộ Y tế. Nguồn ảnh: Internet.

Ngày 1/2/2016, Bộ Y tế có công văn gửi các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế báo cáo việc tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp tết. Ngày 23/2/2016, Bộ Y tế có báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ báo cáo không có cá nhân nào nhận quà không đúng quy định.

Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện kê khai và công khai bản kê khai thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Báo cáo này thẳng thắn cho biết: “Việc kê khai tài sản, thu nhập chưa phát huy hiệu quả cao, còn nặng hình thức, chủ yếu là việc quản lý bản kê khai, chỉ sử dụng khi có vấn đề phản ánh, tố cáo; chưa được kiểm tra, xác minh giữa tài sản kê khai và tài sản thực tế, cũng như nguồn gốc tài sản của người kê khai, đối tượng phải thực hiện kê khai quá rộng. Trong năm qua, Bộ Y tế chưa phải xác minh trường hợp nào về kê khai tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức”.

Bộ Y tế cũng đã thực hiện nghiêm công tác thu hồi tài sản đối với các đối tượng có kiến nghị phải thu hồi tài sản qua công tác thanh tra và phối hợp tốt với các cơ quan chức năng khác để thực hiện công tác này.

Cũng theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 3 năm (2014-2017) triển khai đường dây nóng ngành Y tế, những phản ánh đúng của người dân về những vấn đề liên quan đến những tiêu cực đối với nhân viên ngành y đã được xử lý nghiêm. Cụ thể, có 26.719 cán bộ y tế bị nhắc nhở, 22 người bị cho nghỉ việc, 86 nhân viên bị điều chuyển sang bộ phận khác, 350 đối tượng bị khiển trách, 456 đối tượng bị cắt thi đua và 13 người bị cách chức.

Thanh tra Bộ Y tế cũng đánh giá, công tác, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chưa phát hiện cá nhân, đơn vị tham nhũng. Công tác phòng ngừa tham nhũng tỏ ra có hiệu quả, công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều tiến bộ so với cùng kỳ năm trước.

Một số khó khăn cũng được Bộ Y tế thẳng thắn chỉ ra như Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng của Bộ Y t ế làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, không có biên chế cán bộ hoạt động chuyên trách. Cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng kiêm nhiệm, công tác chuyên môn nhiều, thời gian dành cho công tác phòng chống tham nhũng còn hạn chế. Bên cạnh đó, công tác phòng chống tham nhũng rất phức tạp, khó khăn nhưng cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng chưa được sự quan tâm thích đáng.

Bộ Y tế cũng dự báo tình hình tham nhũng như thời gian tới, tình hình tham những phức tạp, khó lường trong bối cảnh nền kinh tế diễn biến phức tạp. Đời sống cán bộ, công chức, viên chức còn khó khăn. Nhóm hành vi tham nhũng có thể tập trung ở tình trạng nhân viên “nhũng nhiễu” trong công tác khám, chữa bệnh, trong đấu thầu, xây dựng cơ bản và mua sắm công.

loading...