Bộ Y tế bị bêu tên vì vượt định mức 17 xe ô tô

Chia sẻ Facebook
20/07/2016 02:05:53

  Kiểm toán Nhà nước cho biết, trong năm 2015, một số đơn vị thuộc Bộ Y tế đã sử dụng vượt 17 xe ô tô so với định mức quy định của Bộ Y tế. Ngoài ra, Bộ Y tế chưa thu hồi 6 xe ô tô thuộc Dự án Đồng bằng sông Cửu Long (đã kết thúc năm 2013) theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


Bộ Y tế vượt định mức 17 xe ô tô so với quy định

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa công bố báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2015, trong đó nổi bật là kết quả kiểm toán việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản của các đơn vị sự nghiệp Nhà nước.

Theo đó, KTNN cho biết, trong năm 2015 vẫn còn một số đơn vị được kiểm toán chưa tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về mua sắm, sửa chữa tài sản. Điển hình là các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Vẫn còn nhiều đơn vị chưa ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công theo quy định tại Thông tư số 245 của Bộ Tài chính ngày 31.12.2009, như: Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh...

Về công tác theo dõi và hạch toán đối với tài sản mua mới hoặc thanh lý sai quy định, các đơn vị được kiểm toán thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu, Bộ Ngoại giao, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Bộ Văn hóa thể thảo và Du lịch, Bộ Khoa học công nghệ... vẫn còn nhiều vi phạm.

Bên cạnh đó, các bộ: Công thương, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông đã sử dụng tài sản không đúng mục đích.

Đặc biệt, báo cáo của KTNN chỉ ra rằng, trong công tác sử dụng xe công, một số đơn vị thuộc Bộ Y tế đã sử dụng vượt 17 xe ô tô so với định mức quy định của bộ này.

Cụ thể, Viện Pháp Y tâm thần trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Quy Nhơn, Viện Vacxin và Sinh phẩm Y tế Nha Trang, Bệnh viện Nhiệt đới TW, Bệnh viện Phong Da Liễu TW Quy Hòa, Bệnh viện TW Huế đã vượt định mức 1 xe.

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vượt định mức 3 xe. Bệnh viện Phong da liễu TW Quỳnh Lập vượt định mức 2 xe và Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh đã vượt định mức 5 xe.


Đà Nẵng bị chê sử dụng tài sản công chưa hiệu quả

Mặt khác, báo cáo của KTNN cũng cho biết, liên quan đến việc sử dụng đất công, vẫn còn nhiều đơn vị chưa xác định giá trị quyền sử dụng đất để theo dõi, quản lý hoặc chưa phản ánh đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất trên báo cáo tài chính. Điển hình là các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ và Kho bạc Nhà nước.

Rất nhiều đơn vị chưa hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19.1.2007, như Bộ Tư pháp, Tổng cục Thuế, Văn phòng Chính phủ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh...

Cùng với đó, TP Đà Nẵng là địa phương bị nhắc đến khá nhiều về việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Cụ thể, theo KTNN, TP Đà Nẵng chưa triển khai giao tài sản cho đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động theo quy định. TP Đà Nẵng cũng sử dụng tài sản công chưa hiệu quả.

Đà Nẵng đã thực hiện điều chuyển xe ô tô cho đơn vị không có tiêu chuẩn được trang bị xe, như điều chuyển cho Hội Nhà báo, Hội Nông dân, Hội Từ thiện, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, mỗi hội 1 xe.

Báo cáo của KTNN còn đề cập đến một số địa phương chưa quán triệt, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm trong điều kiện ngân sách khó khăn. Điển hình là các tỉnh Vĩnh Phúc, Sóc Trăng, Hậu Giang, Quảng Ngãi.

Các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận còn diễn ra tình trạng mua xe ô tô không phù hợp với mục đích trang bị. Hay tỉnh Gia Lai vẫn chưa ban hành quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng để áp dụng cho các cơ quan đơn vị thuộc địa phương quản lý.


Duyên Duyên

Chia sẻ Facebook
loading...