Bộ VH-TT-DL vào cuộc xử lý việc loạn danh hiệu "Nữ hoàng", "Nam hoàng"

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:46:55

Bộ VH-TT-DL cho rằng một số đơn vị tùy tiện tổ chức trao các danh hiệu, danh xưng như Nữ hoàng cho nhóm đối tượng háo danh để sử dụng danh hiệu, danh xưng tự phong tự nhận này cho mục đích cá nhân, không loại trừ mục đích thu lợi bất chính.

Chia sẻ Facebook