Bộ TT&TT giục VNPT nộp hồ sơ xin cấp phép tần số để thử nghiệm 5G

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:38:15

Trong ba nhà mạng đã được cấp giấy phép thử nghiệm mạng di động 5G, chỉ còn VNPT chưa nộp hồ sơ xin cấp phép tần số để thử nghiệm 5G. Bộ TT&TT đang đôn đốc, hướng dẫn VNPT hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép tần số để sớm tiến hành thử nghiệm.

Chia sẻ Facebook