Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN đồng thuận về an ninh bền vững

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:20:17

Tại Hội nghị ADMM lần thứ 13 diễn ra sáng 11/7, Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN đều thể hiện sự đồng thuận về một ASEAN bền vững về an ninh.

Chia sẻ Facebook