Bộ trưởng Nội vụ nhận khuyết điểm vì chậm hướng dẫn chính sách

Chia sẻ Facebook
07/11/2019 14:37:11

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhận khuyết điểm vì chậm hướng dẫn chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn chiều 7/11


Video: Trực tiếp phiên chất vấn Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Nội dung chất vấn gồm:

- Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; sắp xếp cán bộ, công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã;

- Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển và đánh giá, xử lý vi phạm của cán bộ.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân "xin nhận khuyết điểm trước Thủ tướng, Quốc hội" về nội dung trên. Theo ông, quy định chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số được Thủ tướng ban hành từ tháng 3/2016, nhưng đến nay Bộ chưa hoàn thiện việc hướng dẫn cụ thể.

"Tôi sẽ làm bản tự kiểm điểm gửi Thủ tướng và nhận trách nhiệm về việc này. Đây là thiếu sót của Bộ Nội vụ, trong đó có trách nhiệm của Bộ trưởng", ông nói.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu đề nghị Bộ trưởng Nội vụ cho biết có bao nhiêu bộ, ngành chưa giảm được biên chế và tinh gọn tổ chức, bộ máy?

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, ông sẽ gửi văn bản cho đại biểu nêu rõ số lượng tinh giản của từng bộ. Riêng Bộ Nội vụ đã giảm từ 24 đơn vị trực thuộc xuống còn 23 đơn vị; giải thể trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ cũng giảm 14 phòng, hiện không có vụ nào còn phòng; giàm 19 đơn vị trực thuộc bên trong, giảm 3 đơn vị đào tạo...

Về biên chế, Bộ Nội vụ được giao năm 2015 là 639 người, đến nay đã giảm 76 biên chế, trên 10%. Mục tiêu chung đến 2021 các cơ quan chỉ cần giảm 10% nhưng Bộ Nội vụ đăng ký giảm 15%.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng thông tin, Bộ Nội vụ là đơn vị đầu tiên trả lại trụ sở cũ (phố Nguyễn Bỉnh Khiêm) sau khi xây dựng đơn vị mới từ năm 2017.


Hoàng Thuỳ - Viết Tuân - Anh Minh

Chia sẻ Facebook
loading...