Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Cải cách là ưu tiên hàng đầu

Chia sẻ Facebook
22/04/2016 04:59:39

Tân Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhận thấy nhiệm vụ mới, trọng trách mới luôn đi kèm với những khó khăn, thách thức nhưng quan trọng hơn phải biến khó khăn, thách thức thành cơ hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế -xã hội của đất nước.


Xin ông cho biết cảm nghĩ của mình khi được cử giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ?


Tôi vui mừng và vinh dự khi được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó nhiệm vụ mới. Trong quá trình công tác tại địa phương, tôi cũng đã từng trải qua công tác ở những vị trí thuộc bộ máy hành chính. Văn phòng Chính phủ là cơ quan tham mưu tổng hợp giúp việc Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ , dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan giúp việc tốt sẽ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quản lý, điều hành mọi mặt hoạt động của đất nước hiệu quả. Các đồng chí lãnh đạo Chính phủ luôn đánh giá cao kết quả công tác của Văn phòng Chính phủ, tham mưu, phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực.


Tôi sẽ cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ tiếp tục phát huy truyền thống của Văn phòng Chính phủ là “trung thành – tận tụy – đoàn kết – trí tuệ – kỷ cương” không ngừng rèn luyện, nỗ lực, chung sức đồng lòng phấn đấu xây dựng Văn phòng Chính phủ thực sự là cơ quan hành chính nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ và nhân dân.

Chúng tôi không chỉ là làm tốt việc thông tin từ Chính phủ tới người dân mà còn phải làm tốt việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi từ người dân, làm tốt vai trò kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với nhân dân, giúp Chính phủ gần dân hơn.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và DN.


– Khó khăn nhất trong nhiệm vụ mới theo ông là gì?

Bản thân từng kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau, tôi nhận thấy rằng nhiệm vụ mới, trọng trách mới luôn đi kèm với những khó khăn, thách thức, nhất là yêu cầu ngày càng cao của Đảng, của lãnh đạo Chính phủ, của nhân dân phải đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn.


– Vậy ông sẽ hướng đến nhiệm vụ trọng tâm nào?

Như các bạn đã biết, ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dành cho báo chí cuộc trả lời phỏng vấn, nêu ra 6 trọng tâm ưu tiên trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ.


Một là, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế . Hai là, tập trung cải cách hành chính , tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; khuyến khích khởi nghiệp, phát huy tự do sáng tạo, trọng dụng nhân tài , huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Ba là, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hệ thống hành chính Nhà nước và trong toàn xã hội. Bốn là, quyết liệt phòng chống tham nhũng , lãng phí. Năm là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Cuối cùng, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm an ninh an toàn cho người dân. Trước mắt, tập trung ổn định cuộc sống của người dân vùng bị thiên tai, hạn hán, nhiễm mặn, phòng chống dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trách nhiệm của chúng tôi là giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện với kết quả cao nhất các trọng tâm công tác này.

Tôi cũng quán triệt tinh thần của Thủ tướng là phải đoàn kết nhất trí, hành động quyết liệt, năng động sáng tạo, hiệu lực hiệu quả; hết lòng hết sức phục vụ nhân dân để cùng tập thể Văn phòng Chính phủ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Đó là: nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng thông tin, truyền thông, cung cấp thông tin cho báo chí, dư luận về chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước được Chính phủ cụ thể hóa, thế chế hóa thành các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội; bảo đảm các điều kiện hậu cần, kỹ thuật phục vụ các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chu đáo, tận tình, hiệu quả, tuyệt đối an ninh, an toàn.


– Thời gian qua, Văn phòng Chính phủ đã rất tích cực, chủ động trong việc cung cấp thông tin cho báo chí và công chúng. Vậy trong thời gian tới Văn phòng có tiếp tục cải tiến hơn nữa không thưa ông?


Chất lượng thông tin tuyên truyền ngày một được nâng lên, đổi mới, đa dạng hóa hình thức truyền thông, nhằm chủ động cung cấp kịp thời thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí và nhân dân về tình hình kinh tế -xã hội, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, qua đó góp phần tạo đồng thuận xã hội, nâng cao tính công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, công tác thông tin truyền thông chưa phải lúc nào cũng đáp ứng được nhu cầu thông tin của xã hội, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đây là một lĩnh vực mà Văn phòng Chính phủ cần tiếp tục có những cải tiến, đổi mới, chủ động hơn nữa.

Chúng tôi không chỉ làm tốt việc thông tin từ Chính phủ tới người dân mà còn phải làm tốt việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi từ người dân, làm tốt vai trò kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với nhân dân, giúp Chính phủ gần dân hơn. Người Phát ngôn Chính phủ sẽ luôn đồng hành với báo chí để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.


– Xin cảm ơn ông.

Diễn đàn doanh nghiệp

Chia sẻ Facebook
loading...