Bộ Tài chính đề xuất tổ chức lại giao dịch trên 2 Sở Giao dịch Chứng khoán

Chia sẻ Facebook
18/09/2019 06:13:06

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Quyết định thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.


Theo đó có việc chuyển đổi mô hình tổ chức, thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam với các công ty con để tổ chức các thị trường giao dịch chứng khoán như thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh.

Hiện tại, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đang thực hiện giao dịch cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp và chứng quyền có đảm bảo. Còn tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngoài giao dịch cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, còn có trái phiếu Chính phủ và chứng khoán phái sinh là các hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 và trái phiếu Chính phủ.

Theo dự thảo, nếu được ban hành thì tại HNX sẽ tổ chức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ, chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác nếu có sau này.

Tại HSX sẽ chỉ tổ chức giao dịch cổ phiếu và được chia thành nhiều bảng giá với các mức phân loại khác nhau.

Việt Nam sẽ chỉ có 1 sở GDCK chứ không tổ chức dưới dạng 2 sở như hiện nay hay theo mô hình 3 sở (2 sở hiện có và 1 sở GDCK Việt Nam tổ chức theo mô hình công ty mẹ).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online !

Chia sẻ Facebook
loading...