‘Bộ KH-ĐT chưa có thẩm quyền cấp danh tính 9 người bỏ trốn ở Hàn Quốc’

Chia sẻ Facebook
02/10/2019 23:01:52

Thứ trưởng Bộ KH-ĐT cho hay, do các cơ quan chức năng đang điều tra việc 9 người bỏ trốn ở Hàn Quốc khi đi cùng chuyên cơ nên Bộ này chưa có thẩm quyền cấp các thông tin danh tính, khi được cho phép sẽ cấp.

Chia sẻ Facebook