Bộ GD&ĐT xin ý kiến xã hội về Quy định đánh giá học sinh tiểu học

27/08/2016 07:17:53

Hôm nay (27/8), Bộ GD&ĐT chính thức công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định đánh giá học sinh tiểu học để xin ý kiến xã hội.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý, Bộ sẽ lắng nghe, chỉnh sửa cho thật phù hợp để bắt đầu thực hiện Thông tư ngay trong năm học mới 2016-2017.


Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 quy định đánh giá học sinh tiểu học (Thông tư 30) được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành nhằm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Qua 2 năm học triển khai thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học (ĐGHSTH) theo Thông tư 30, Bộ GD&ĐT đã tổng hợp báo cáo sơ kết hai năm thực hiện theo Thông tư 30 của 63 sở giáo dục và đào tạo và báo cáo của hai nhóm chuyên gia (khảo sát, đánh giá thực hiện Thông tư 30), chỉ ra một số ưu điểm, bất cập như sau:

Về ưu điểm: Việc đổi mới đánh giá HS theo Thông tư 30 phù hợp với xu thế đổi mới đánh giá giáo dục của các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, đó là đánh giá vì sự tiến bộ của HS, giúp HS học được, tự tin, thích học, học tốt, không so sánh HS này với HS khác, nhấn mạnh đánh giá quá trình.

Tuy vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, Thông tư 30 đang gặp phải một số bất cập, hạn chế:

Về nội dung Quy định ĐGHSTH theo Thông tư 30: Quy định nhận xét bằng lời và viết nhận xét trong thông tư chưa rõ, cứng nhắc nên giáo viên hiểu chủ yếu là ghi nhận xét, do vậy ghi nhận xét từng HS vào vở và sổ theo dõi chất lượng giáo dục làm nặng công việc của giáo viên; Quy định ghi sổ theo dõi chưa hợp lý; hồ sơ đánh giá HS còn áp lực cho GV; Cha mẹ học sinh chưa nắm bắt kịp thời mức độ học tập, rèn luyện của con em do chưa có lượng hóa đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh; Quy định việc khen thưởng chưa cụ thể nên giáo viên có nhiều lúng túng.

VINAMILK ƯU ĐÃI ĐẾN 23%. Nhập mã SUAKEM04 tặng 6% cho đơn hàng từ 430K

Về quá trình tổ chức triển khai thực hiện Thông tư 30: Chưa làm tốt công tác truyền thông, tuyên truyền, giải thích để cha mẹ HS và xã hội hiểu đúng bản chất, mục đích, yêu cầu ĐGHSTH theo Thông tư 30; Công tác tập huấn bồi dưỡng GV, CBQLGDTH triển khai thực hiện Thông tư 30 chưa làm thường xuyên; Công tác quản lý các cấp còn máy móc, hành chính cũng gây nặng nề công việc cho giáo viên.


Trên tinh thần bổ sung và kế thừa những ưu điểm cũng như khắc phục những bất cập ở trên, Bộ GD&ĐT đã công bố Dự thảo sửa đổi Thông tư Thông tư 30 với những nội dung quan trọng sau:

Về đánh giá thường xuyên: giữ quy định đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, không dùng điểm số nhưng Thông tư sửa đổi không quy định hàng tháng giáo viên phải ghi nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục. Giáo viên được quyền chủ động khi nào nhận xét bằng lời, khi nào viết nhận xét vào vở hoặc sổ cá nhân cho phù hợp.

Về hồ sơ đánh giá: gồm Học bạ của học sinh và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp (thay sổ theo dõi chất lượng giáo dục).

Về việc giúp cha mẹ HS nắm bắt mức độ học tập rèn luyện của con em: Bổ sung, tổng hợp đánh giá thường xuyên bằng lượng hóa thành các mức A, B, C vào giữa và cuối mỗi học kì và riêng lớp 4, lớp 5 có thêm bài kiểm tra đối với môn Toán, môn Tiếng Việt vào giữa học kì I và giữa học kì II.

Về khen thưởng: hướng dẫn rõ đối tượng HS được khen thưởng.

Các ý kiến đóng góp xin được gửi về địa chỉ: Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại: 0438682062; Email: [email protected] [email protected]; [email protected]; [email protected]