Biển báo giao thông đường bộ 9 thứ tiếng tại Anh

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:26:40

Triển khai một dự án phát triển hạ tầng giao thông đường bộ trị giá hàng triệu USD, Anh đã lần đầu tiên thử nghiệm mô hình biển báo giao thông đa ngôn ngữ.

Chia sẻ Facebook