Biếm họa 24h: Lukaku thành trò cười với pha đệm bóng "kinh điển"

Chia sẻ Facebook
12/06/2019 19:16:16

Lukaku trở thành trò cười trên mạng xã hội với pha đệm bóng cận thành đập vào chân bật quay lại.

Chia sẻ Facebook