Bí thư Hà Nội: 'Lãnh đạo gương mẫu thì cơ quan tốt'

Chia sẻ Facebook
22/04/2016 03:51:02

Ngày 22/4, phát biểu tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, việc triển khai kế hoạch công tác hay tất cả các công việc chung khác, nếu người lãnh đạo, người đứng đầu gương mẫu thì cơ quan đó bao giờ cũng tốt, hiệu quả đạt được chắc chắn sẽ cao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị.


Phát biểu kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là một bước cụ thể hóa và thể hiện quyết tâm của Đảng bộ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, quán triệt, tiếp thu đầy đủ tinh thần Nghị quyết Đại hội XII; tiếp tục khẳng định những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, được cụ thể hóa bằng việc xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 6 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVI.

Đặc biệt, tiếp thu tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Hà Nội đã quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, bảo đảm cho các chỉ tiêu phải bằng hoặc cao hơn các chỉ tiêu chung của cả nước mà Trung ương đề ra như điều chỉnh nâng số giường bệnh/vạn dân từ 23 lên 26,5; điều chỉnh nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới từ 70-75% lên 80%... Nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi chương trình hành động, người đứng đầu Đảng bộ thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị cần phải vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt, cụ thể hóa thành nhiệm vụ công tác, các chương trình, đề án, kế hoạch từng cấp, từng ngành, từng năm, bảo đảm thực hiện chương trình một cách thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, phải tăng cường phân cấp trong quản lý.

“Hiện thành phố đang xây dựng dự thảo phân cấp cho các quận/ huyện, đây là điều kiện rất quan trọng để phát huy được sức mạnh của toàn thành phố, của các cấp, ngành chứ không chỉ tập trung ở cơ quan đầu não. Tất cả các đề án, các kế hoạch của chúng ta có thực hiện thành công được hay không đòi hỏi phải ngấm được đến cấp cơ sở. Cùng đó, phải tuyên truyền, phổ biến nội dung, hướng dẫn thực hiện chương trình; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, tạo điều kiện về nguồn lực để thực hiện nội dung chương trình đề ra”, ông Hải nói.

Đề cập về 6 chương trình công tác của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố được Hội nghị thông qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, muốn thực hiện thành công cần phải có sự phân công nhiệm vụ một cách cụ thể, rõ ràng, rõ trách nhiệm từng người, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

“Nếu đồng chí đứng đầu gương mẫu thì bao giờ cơ quan, đơn vị đó cũng tốt, không cần nói nhiều mà anh em, nhân viên trong đơn vị tự phải noi theo. Không chỉ phát động, kêu gọi, hô hào người khác mà trước hết người lãnh đạo phải tự soi xem mình đã tích cực hay chưa”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Chia sẻ Facebook
loading...