Bị phạt 200.000 đồng vì sờ ngực bà hàng xóm

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:32:00

Người bị hại cho rằng năm lần bị sàm sỡ trong khi người bị tố cáo chỉ thừa nhận có một lần ôm, sàm sỡ do đùa giỡn.

Chia sẻ Facebook