BBoy Nguyễn Mạnh Quyền: Mỗi thất bại là một giới hạn phải vượt qua

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:37:03

Có một điểm rất giống nhau giữa chàng BBoy xứ Huế - Nguyễn Mạnh Quyền trong đời thường và những tiết mục biểu diễn, bài dự thi của Quyền trên sân khấu: sự quyết liệt, ý chí vượt lên chính mình, trong mọi hoàn cảnh.

Chia sẻ Facebook