Bất cập trạm BOT T2: Câu hỏi cho phương án mới

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:39:27

Phương án giữ nguyên vị trí trạm BOT T2 đến khi xong đường tránh TP.Long Xuyên có làm thay đổi thời gian thu phí?

Chia sẻ Facebook