Bạn biết gì về "Ngày thị giác thế giới"?

15/09/2016 08:04:12

"Ngày thị giác thế giới" lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1998 với mục đích nâng cao nhận thức toàn cầu về tình trạng mù lòa, suy giảm thị lực và việc phục hồ chức năng thị giác.

Ads by admarket

Cổng thông tin Tư vấn Sức khỏe - AloBacsi.vn