Bài toán tiếng Anh tô màu bản đồ

Chia sẻ Facebook
20/08/2018 04:33:48

Bài toán của học sinh lớp 6 về nguyên lý đếm thách thức người yêu Toán ở mọi lứa tuổi. 

Thứ hai, 20/8/2018, 08:10 (GMT+7)

Cuộc thi Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương (APMOPS) là một trong các cuộc thi có uy tín nhất dành cho lứa tuổi 11-12. Trước năm 2018, định dạng đề thi vòng 2 luôn gồm 6 bài toán tự luận và học sinh phải trình bày lời giải bằng tiếng Anh.

Dưới đây là một bài toán mẫu mực về “Nguyên lý đếm” cho học sinh lớp 6 trong cuộc thi Toán châu Á - Thái Bình Dương vòng 2 năm 2011.


Topic 3: Counting


Problem : The above figure is a map of a nation which has 6 states. They are considering coloring them with 5 colors. Supposed the states that have any same side can't be colored the same, calculate the number of ways to color these 6 states.


Dịch đề : Đây là bản đồ của 1 nước có 6 bang. Họ định dùng 5 màu để tô màu bản đồ. Biết rằng các bang có cùng đường biên thì không được có cùng màu. Tính số cách để tô màu 6 bang đó.


Trần Phương - Minh Phương

Sản phẩm liên quan

prevnext

Chia sẻ Facebook
loading...