Bắc Kinh: Đài Loan 'hăng hái nghiên cứu' mô hình 'một quốc gia, hai chế độ'

Chia sẻ Facebook
03/01/2020 22:41:18

Người đứng đầu Văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc nói rằng ngày càng nhiều người Đài Loan hiểu được về những thứ sẽ được tôn trọng và bảo vệ sau khi "thống nhất trong hòa bình".

Chia sẻ Facebook